1 курс - расписаний занятий

ЗЧС 1, ЗЧС 11, СД 1, СД 11

ПОСО 1, ПОСО 11, ПД 1, ПД 11